Testy.pl - testy kompetencji managerskich, testy psychologiczne

Dlaczego nie warto bać się testów psychologicznych?

Testy.pl - testy kompetencji managerskich, testy psychologiczne

Stosowane coraz częściej w procesie rekrutacji nowych pracowników testy psychologiczne stają się coraz bardziej popularne. Są narzędziami badającymi określone cechy człowieka, jego umiejętności i zdolności, na podstawie sposobu i poziomu wykonania testów. W zależności od stanowiska, na jakie prowadzona jest rekrutacja, pożądane są różne kombinacje cech u kandydata. Testy pokazują też, jak kandydat radzi sobie w różnych sytuacjach, np. stresowych, lub dotyczących konkretnego problemu.

Wynik, który kandydat otrzymuje w teście jest sprawdzany w kontekście normy, którą określają sami pracownicy. Nasze wyniki ulegają więc porównaniu z wynikami osoby, o podobnych cechach, umiejętnościach i zdolnościach, których wymaga pracodawca na danym stanowisku. Nie są to statystyki brane z nikąd, ale odpowiadające danej pracy, lub danej firmie. Normę określa większość. Jeśli więc do tej większości pasujemy, oznacza to, że prawdopodobnie odnajdziemy się w tej pracy.
Wielu spośród kandydatów ubiegających się o pracę obawia się rozwiązania testów psychologicznych. Lęk ten, w większości podyktowany jest ich niewiedzą na temat tego sposobu rekrutacji. Komuś, kto nigdy nie miał do czynienia z testem psychologicznym, a nawet nie bardzo zdaje sobie sprawę, na czym polega zawód psychologa, może wydawać się, że za pomocą testu pracodawca odkryje nawet najbardziej mroczne zakamarki naszej duszy i objawi najgłębsze tajemnice, do których istnienia sami nigdy byśmy się nie przyznali. Spokojnie- nic takiego się nie stanie. Testy dają uproszczone opisy naszych osobowości, które nie pozwalają na uzyskanie dokładnego opisu danej osoby- większość z nas stanowi mieszankę kilku osobowości i za pomocą jednego testu nie da się określić dokładnie naszych cech.
W Polsce bardziej popularne są starsze testy osobowościowe: EPQ Eysencka, NEO-FFI, a zwłaszcza test Thomasa. Nazwy te przeciętnym ludziom nie mówią nic, ale w internecie można znaleźć opis tych testów i dowiedzieć się, co dokładnie mają na celu sprawdzić. Zanim przystąpimy do rozwiązywania testu, mamy prawo zapytać pracodawcy, czego dany test dotyczy i jest on zobowiązany udzielić nam odpowiedzi. Kandydat ma również prawo dowiedzieć się o wynikach swojego testu. Nie bójmy się więc rozwiązywać testów psychologicznych- mają one nam jedynie pomóc w uzyskaniu odpowiedniej dla nas pracy, a pracodawca, który oczekuje od nas wypełnienia takiego testu, z całą pewnością nie chce nam zaszkodzić.

Jak przygotować się do wypełniania testu psychologicznego?

Do testów psychologicznych stosowanych w procesie rekrutacji ciężko jest się przygotować. Nie jesteśmy pewni, jaki test będziemy musieli wypełnić i czego nasz pracodawca oczekuje po naszym wyniku. Wielu kandydatów usiłuje w czasie rozwiązywania testu "zgadywać" prawidłowe odpowiedzi, nie zdając sobie niejednokrotnie sprawy, że nie istnieje taka odpowiedź. Dzieje się tak głównie w przypadku testów badających osobowość, czy cechy charakteru kandydata. W testach badających tzw. zdolności poznawcze, czyli popularnych testach inteligencji sprawa wygląda inaczej. Tu dość istotne jest udzielenie prawidłowej odpowiedzi.
Istnieje kilka sposobów, które mogą nam ułatwić prawidłowe wypełnienie takiego testu. Nie dają one gwarancji na osiągnięcie dobrego wyniku, ale na pewno mogą pomóc i wobec tego warto z nich skorzystać. Zanim więc przystąpimy do badania naszego IQ warto pamiętać o kilku zasadach.
Testy badające inteligencję często są ograniczone w czasie. Musimy być świadomi ile czasu pracodawca daje nam na rozwiązanie takiego testu i rozplanować sobie jego rozwiązanie tak, by nie tylko rozwiązać zadania jak najszybciej, ale i jak najlepiej. Zawsze należy zapoznać się dokładnie z instrukcją wypełniania testu i zapytać o ewentualne niejasności dotyczące rozwiązywania zadań. Na samym początku warto sprawdzić ile zadań zawiera test, zacząć jego rozwiązywanie od zadań dla nas najprostszych, a potem skupić się na trudniejszych. Zwykle bywa tak, że pierwsza odpowiedź, która przyszła nam do głowy jest prawidłowa, nie warto więc na zakończenie testu zmieniać odpowiedzi. Wyjątek stanowią sytuację, gdy pod koniec rozwiązywania testu znajdziemy drobny błąd w zadaniu, który uniemożliwia uzyskanie prawidłowego wyniku, warto oczywiście go poprawić. W przypadku szybkiej pracy takie błędy są bardzo częste.
Do testu warto przystąpić wyspanym i po lekkim posiłku. Gwarantuje nam to lepszą koncentrację i maksymalne wykorzystanie naszych możliwości. Jeśli czujemy się źle, lub jesteśmy głodni, czy senni nasze możliwości poznawcze słabną i wynik nie odzwierciedla naszych faktycznych zdolności.
Można też po prostu rozwiązać kilka testów, żeby zapoznać się z typem zadań w nich zawartych. Testy dostępne są w księgarniach, można je znaleźć też w internecie. Rozwiązując takie testy, oswoimy się z nimi i w czasie rozwiązywania testów rekrutacyjnych stres nam towarzyszący nie będzie już tak silny.

Testy psychologiczne

Często spotykane w czasopismach testy na inteligencje lub osobowość nie mają wiele wspólnego z prawdziwymi testami psychologicznymi. Są to raczej psycho zabawy, których wyniki zapewne dostarczają rozrywki ale nie niosą za sobą żadnych wartości merytorycznych. Świadomość tą posiadają zapewne wszyscy zainteresowani, ale czy potrafią wskazać różnice pomiędzy pseudo testami a prawdziwymi testami psychologicznymi? Te ostanie coraz częściej wykorzystywane np. w procesie rekrutacji mogą wzbudzić zaniepokojenie. Może dlatego warto przyjrzeć się im bliżej.
Zacznijmy od podstaw. Test psychologiczny jest to narzędzie badawcze w psychologii. Narzędzie, czyli przedmiot służący do przeprowadzenia badania, może być nim np. test, kwestionariusz lub ankieta. Każdy test psychologiczny posiada autora, podręcznik ( z opisem testu, instrukcją przeprowadzania badania, normalizacją wyników) oraz klucz odpowiedzi do testu. Wszystkie testy psychologiczne muszą posiadać pewne cechy, które określają praktyczne zastosowanie testu. Testy psychologiczne powinny być obiektywne, wystandaryzowane, trafne, rzetelne i znormalizowane. Brzmi jak czarna magia ale ta psychometryczna terminologia nie jest trudna do przyswojenia, za to bardzo przydatna w praktyce. Standaryzacja to ujednolicony sposób posługiwania się testem. Test powinien być zawsze przeprowadzany w taki sam sposób aby na wyniki danej osoby nie wpływały warunki w których test jest przeprowadzany albo osoba przeprowadzająca test. W tym celu wystandaryzowany test posiada instrukcję, którą podajemy w dosłownym brzmieniu, w sposób ściśle określony przez autora testu, warunki badania (czy jest to test prowadzony indywidualnie czy grupowo) oraz klucz, czyli określone zasady, według których ocenia się odpowiedzi na poszczególne pozycje testu i interpretuje się wyniki.
Trafność testu to cecha, która oznacza, że test mierzy właśnie to, co miał mierzy. Trafność mówi o tym, czy test na poziom inteligencji na pewno mierzy inteligencje a nie np. temperament. Rzetelność, to także cecha testu i mówi o dokładności pomiaru. Innymi słowy, jest to wielkość błędu, jaki popełnia osoba przeprowadzająca test, interpretując wyniki danej osoby. Normalizacja to zabieg statystyczny polegający na ustaleniu zależności między wynikami uzyskanymi za pomocą danego narzędzia (np. testu, kwestionariusza) a wynikami średnimi w danej populacji. Innymi słowy, aby wiedzieć jak wypadamy w teście inteligencji na tle reszty osób z tego samego przedziału wiekowego, test który wypełniamy musi posiadać normy dla danej populacji, które pozwolą zrozumieć co oznacza wynik uzyskany przez konkretną osobę w tym teście.
Badanie testowe powinno być sytuacją, w której osoba badana uczestniczy dobrowolnie, świadoma celu, jakim jest jej ocena. A więc np. podczas rekrutacji, powinniśmy uzyskać informacje w jakim celu przeprowadzane jest badanie i udzielić świadomej zgody na przeprowadzenie testu.