Wyszukiwarka testów

Testy kompetencyjne

(zobacz wszystkie)

Test TEAMS

Mierzy poziom 5 ról zespołowych, wskazując te, które badany preferuje pełnić w zespole: kreator, realizator, analityk, koordynator i strateg.

  • Ilośc pytań: 15
  • Czas trwania: 10 min

Test TEAMS 

 

Dostarcza szczegółowe informacje na temat stylu zachowania w zespole, czynnikach motywujących i stylu pracy w grupie. Ukazuje preferowane role pracownika w zespole. Ukazuje motywacyjną charakterystykę – co motywuje do osiągania lepszych efektów.

 

Co mierzy test TEAMS?

 

Mierzy poziom 5 ról zespołowych, wskazując te, które badany preferuje pełnić w zespole. Poddając badaniu wszystkich członków zespołu, widzimy, które z tych ról dominują w zespole, a których brakuje, aby zespół osiągał jeszcze lepsze efekty.

 

Kreator - generuje pomysły, tworzy kreatywne, nieszablonowe rozwiązania ; kreator pyta: „Co robimy i dokąd zmierzamy?”.

 

Realizator - jest zorientowany na wykonanie zadania, działa zgodnie z planem, implementuje rozwiązania. Realizator pyta: „Czego potrzebuję, aby zrealizować to zadanie?”.

 

Analityk - jest dokładny, kontroluje jakość, myśli o udoskonalaniu procesu, waży ryzyko względem potencjalnych efektów. Analityk pyta: „Czy robimy właściwe rzeczy?”.

 

Koordynator - buduje zespół, wyznacza mu cel, nadzoruje realizację zadania. Koordynator pyta: „Kto i co robi? Co udało się już osiągnąć? Czy jesteśmy na właściwej drodze?”.

 

Strateg - poddaje pomysł i tworzy rozwiązania możliwe do zrealizowania, uwzględniające potrzeby rynku. Strateg pyta: „W jaki sposób osiągniemy ten cel? Jakie są kolejne kroki?”.

 

Rekomendowane zastosowania: rekrutacja, budowanie zespołu, sprzedaż, przywództwo

 

90,00 zł netto przejdź do testu