Wyszukiwarka testów

Testy aparaturowe

Testy aparaturowe polegają na poddaniu kandydata sprawdzeniu przez aparaturę pomiarową, komputer, oprogramowanie, które charakteryzuje dokładność i obiektywizm w ocenie. Bardzo często są to testy wstępne, przesiewowe.