Wyszukiwarka testów

Testy wiedzy

Testy wiedzy to nic innego jak zbiór pytań sprawdzających i zadań obejmujących określone zagadnienia tematyczne. Mają one na celu sprawdzenie poziomu wiedzy w danej dziedzinie, tak wiedzy teoretycznej jak i na miarę możliwości wiedzy praktycznej.