Wyszukiwarka testów

Testy psychologiczne

(zobacz wszystkie)

DiSC Classic

Test DiSC to narzędzie o następujących cechach:

  • Ilośc pytań: 28
  • Czas trwania: 25 min

·         arkusz 28 pytań
·         czas wypełnienia to ok. 20 minut
·         format on-line
·         raport dostępny natychmiast  dla odbiorcy końcowego lub tylko dla osoby nadzorującej projekt
·         możliwość automatycznego przetłumaczenia raportu do wersji angielskiej
·         możliwość dostępu do 27 wersji językowych


Narzędzie o nazwie DiSC Dimensions of Behavior – Test DiSC (Obszary Zachowań) wprowadza pozbawiony uprzedzeń i osądów język, umożliwiający zbadanie problemów związanych z zachowaniem, w czterech następujących obszarach:


·         Przewaga i dominacja: osoby stanowcze i bezpośrednie.  Dotyczy osób zdecydowanych, o silnym charakterze, gotowych podejmować nowe wyzwania lub nowe działania, oczekujących natychmiastowych rezultatów.


·         Inspirowanie: osoby otwarte, o pozytywnym nastawieniu. Inicjatorzy to osoby, które lubią współpracować w zespole, dzielić się pomysłami, motywować, lub kiedy trzeba, rozbawić swoich współpracowników.


·         Stabilizacja: osoby sympatyczne, chętne do współpracy. Ten obszar zachowań dotyczy osób, które lubią pozostawać w cieniu, wypełniają swoje obowiązki w sposób systematyczny i łatwy do przewidzenia, często są również dobrymi słuchaczami.


Ostrożność: osoby przesadnie dokładne, systematyczne.  To osoby, którzy dążą do uzyskania najwyższej jakości, planujące naprzód, preferujące systematyczne podejście do problemu, wielokrotnie sprawdzające efekty swojej pracy w celu uzyskania jak największej dokładności

190,00 zł netto przejdź do testu