Wyszukiwarka testów

Testy kompetencyjne

Testy kompetencji stanowią zbiór pytań ukierunkowanych na uzyskanie wiedzy o tym, jakimi kompetencjami charakteryzuje się dana osoba, na jakim poziomie są one rozwinięte i w jakim stopniu stanowią potencjał danego kandydata.