Wyszukiwarka testów

Testy psychologiczne

(zobacz wszystkie)

Test Intentio Consensio (TIC)

Test TIC bada potencjał motywacyjny na podstawie diagnozy osobowości. Ocenia gotowość do wkładania wysiłku w pracę, nastawienie na współpracę i własny rozwój. Jest rzetelnym, trafnym i znormalizowanym narzędziem sprawdzonym w polskich organizacjach.

  • Ilośc pytań: 64
  • Czas trwania: 15 min

Podstawą TIC® jest koncepcja Poznawczych Osobowościowych Struktur Pracy V.Wekselberga. Koncepcja zakłada, że cechy osobowości, takie jak gotowość do wkładania wysiłku w pracę – Intentio i gotowość do podejmowania współpracy – Consensio, mają kluczowe znaczenie w środowisku pracy.

 

Charakterystyka niskiego i wysokiego nasilenia cech Intentio i Consensio

 

W diagnozie cech Intentio i Consensio wykorzystano poznawcze podejście do osobowości prezentowane w teorii polskiego psychologa W. Łukaszewskiego. W myśl tej teorii osobowość to struktura różnorodnych informacji zorganizowanych hierarchicznie, które występują w postaci: wizji – jak być powinno, modeli – jak jest oraz programów – jak skutecznie działać. Informacje te dotyczą tego, jak osoba postrzega samą siebie, swoje otoczenie oraz swoje relacje z otoczeniem.

 

KORZYŚCI Z ZASTOSOWANIA TIC®

  • Potwierdzona użyteczność testu w rekrutacji i selekcji
  • Sprawdzony sposób identyfikowania talentów w organizacji
  • Wiarygodna informacja o potencjale przydatna w planowaniu działań rozwojowych
  • Wiedza o gotowości podejmowania współpracy niezbędna w budowaniu skutecznych zespołów
  • Automatyczny raport zawierający opis wyników testowych i wskazówki interpretacyjne dla psychologa
  • Platforma elektroniczna ułatwiająca prowadzenie dużych procesów selekcyjnych

70,00 zł netto przejdź do testu